SoWAs

何紹基 節臨衡方碑四條屏

 • LOT

  426

 • 作者

  何紹基 ( 1799 - 1873 )

 • 予想

 • 結果

  公開終了

 • 詳細

  水墨紙本 立軸 
  款識:天資純懿,昭前之美,少以文塞,敦厖允元,長以欽明,耽詩悅書,仕郡闢州,除郎中,即丘侯相,膠東令。遵尹鐸之導,保障二城,遷會稽東部都尉,(將)繼南仲邵虎之軌。穎之女兄雅屬。弟何紹基。
  鈐印:「何紹基印」、「子貞」
  出版:《蝸廬寶笈——中國歷代書畫3》(蝸廬美術館)。
  展覽:《中國書畫秀作展》大阪蝸廬美術館(令和4年6月)
  作者紹介:何紹基,字子貞,號東洲,別號東洲居士,晚號蝯叟,湖南道州(今道縣)人,晚清詩人、畫家、書法家。道光十六年進士。咸豐初簡四川學政,曾典福建等鄉試。歷主山東濼源、長沙城南書院。通經史,精小學金石碑版。據《大戴記》考證《禮經》。書法初學顏真卿,又融漢魏而自成一家,尤長草書。
  122.2×30.5cm×4 約3.4平尺(每幅)

 • 主催

 • 名称

 • 図録

 • 開催

  2022/08/01

1 / 12

何紹基 節臨衡方碑四條屏

Contact us

 • オークションに関するお問い合わせ
 • ギャラリーに関するお問い合わせ
 • 美術館に関するお問い合わせ
 • 画集、資料などのお取り寄せ
 • アートニュースに関するお問い合わせ
 • ほか
お問い合わせはこちら